با کیفیت ترین لیست آگهی های خرید فروش و اجاره آپارتمان و ملک در مشهد 

اخبار و مقالات

تسهیلات مشارکت بدون سپرده بانک مسکنبانک مسکن در راستای چشم انداز و اهداف بلند مدت و کوتاه مدت خود وهمچنین استفاده بهینه بر منابع و مصارف خود هر ساله برنامه ای را مدون و به شعب خود ابلاغ  میکند که طی آن، برنامه های راهبردی و  خط مشی تسهیلاتی بانک مسکن به شعب اطلاع رسانی شده و شعب موظف به رعایت آن می باشند.

این برنامه که بنام سیاست های اعتباری خوانده می شود تاثیری بر رویه دیگر تسهیلات از جمله وامهای از محل اوراق ، مسکن یکم ، جوانان و صندوق پس انداز مسکن نداشته و صرفا تسهیلات مشارکت بدون سپرده یا خرید بدون سپرده  را که با استفاده از منابع داخلی بانک تامین می شود در بر می گیرد.

البته همانگونه که بیان شد این دسته از تسهیلات از منابع داخلی بانک بوده و اعطا یا عدم اعطای در هر شعبه بنا بر شرایط شعبه و همچنین شرایط درخواست کننده تسهیلات می باشد . لذا تشریح این نوع تسهیلات صرفا جهت آشنایی هم میهنان بوده و شعب الزامی در پرداخت آن به متقاضیان ندارند.

تسهیلات مشارکت بدون سپرده بانک مسکن

مهمترین بخش سیاستهای اعتباری هر سال، تسهیلات مشارکت بدون سپرده جهت ساخت مسکن یا همان تسهیلات مشارکت می باشد که به دو بخش اصلی وام ساخت انفرادی و یا وام ساخت مجتمع سازی قابل تقسیم است. وام انفرادی که از نامش پیداست تسهیلاتیست که به پروژه های ساخت یک واحدی تعلق میگیرد و وام مجتمع سازی نیز پروژه های دو واحد به بالا را در بر می گیرد.

در سال ۱۳۹۷ متقاضیان تسهیلات مشارکت بدون سپرده، بدون خرید اوراق و یا بدون سپرده گذاری در حسایهای صندوق (مانند مسکن یکم و یا جوانان) می توانند تا سقف مبلغ زیر به ازای هر واحد تسهلات دریافت کنند:

در تهران:  ۷۰۰ میلیون ریال

در مراکز استانها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت: ۶۰۰ میلیون ریال

مطالعه کنید  تفاوت خلع ید با تصرف عدوانی

در سایر شهرها: ۵۰۰ میلیون ریال

در مناطق کمتر توسعه یافته شهری ۴۰۰ میلیون ریال

البته متخصصان و کارشناسان بخش مسکن که دالرای مدارک مرتبط باشند میتوانند از سقف تسهیلات مشارکت بدون سپرده بالاتری استفاده کنند. دارندگان پروانه اشتغال انبوه سازی، دارندگان پروانه اشتغال مهندسی عمران و معماری و همچنین صاحبان پروانه اشتغال بکار کاردانی فنی ساختمان به شرط گذشت ۵ سال از تاریخ صدور پروانه در صورت تقاضا میتوانند از تسهیلات بدون سپرده به میزان ۲۰۰ میلیون ریال بیشتر از آنچه در بالا قید شد، استفاده کنند.

مدت قراردادهای تسهیلات مشارکت بدون سپرده:

مدت مشارکت از زمان انعقاد قرارداد با بانک و ترهین سند در دفترخانه شروع شده و همزمان با تعیین تکلیف تسهیلات ساخت (قسط بندی یا تسویه نقدی) به پایان می رسد. حداکثر این مدت برای پروژه های ساخت تا ۵ واحد ۱۵  ماه، از ۶ واحد تا ۲۰ واحد ۲۰ ماه، ۲۱ تا ۵۰ واحد ۲۴ ماه، ۵۱ تا ۱۰ واحد ۳۰ ماه و ۱۰۱ واحد به بالا ۳۶ ماه است.

بعد از پایان فرصت مذکور و در صورت عدم تعیین تکلیت تسهیلات، وام سررسید گذشته محسوب و به آن جریمه تعلق خواهد گرفت که نرخش ۶ درصد بیشتر از نرخ اصلی می باشد.

البته در صورت ارائه دلایل قابل قبول و موافقت شعبه و تحت شرایطی ازجمله میزان پیشرفت پروژه، حجم پروژه، نظر کارشناس بانک و …. میتوان مدت قرارداد را تا مدت محدودی تمدید کرد. بدیهیست که در دوران تمدید نرخ سود تسهیلات مطابق با نرخ سود اولیه قرارداد ادامه پیدا خواهد کرد و صرفا همان ۶ درصد اضافه تر که میزان جریمه است به بدهی اضافه نخواهد شد.

تعیین تکلیف تسهیلات مشارکت بدون سپرده:

فردی که تسهیلات مشارکت بدون سپرده از بانک مسکن دریافت نموده از دو طریق میتواند تسهیلات دریافتی خود را تعیین تکلیف کند.

روش اول تسوه نقدذی است که یم بایست مبلغ اصل تسهیلات همراه با سود متعلقه در طول دوران مشارکت به بانک پرداخت شود.

مطالعه کنید  املاک بازداشتی و خطرات خرید و فروش آن

روش دوم قسط بندی تسهلات بر روی واحدهای احداثی می باشد که در این حالت سازنده میتواند با توجه به انفرادی یا زوجین بودن متقاضی تسهیلاتی که جهت ساخت گرفته شده را همراه با سود آن تا سقف مدت ۸ سال و به شرح زیر قسط بندی کند:

اگر مشتری تقاضای قسط بندی انفرادی داشته باشد تا سقف ۴۰ میلیون تومان به ازای هر واحد فارغ از شهر محل تسهیلات (تهران، بالای ۲۰۰ هزار نفر یا …)

اگر مشتری تقاضای قسط بندی به صورت زوجین داشته باشد تا سقف ۷۰ میلیون تومان در تهران و ۶۰ میلیون تومان در سایر شهرها (مراکز استان، بالای ۲۰۰ هزار نفر و …)

لذا با توجه به اینکه مبلغ وام اخذ شده به ازای هر واحد بیشتر از مبلغ قسط بندی است، سازنده باید مابه التفاوت این مبلغ را هنگام قسط بندی به بانک برگرداند. به عنوان مثال اگر فردی در تهران برای پروژه ۱۰ واحدی خود مبلغ ۷۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان وام دریافت کرده باشد (۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان به ازای هر واحد) و در طول دوران مشارکت هم ۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان سود نصیبش شده، پس بدهی وی در زمان تقسیط ۷۳۰ میلیون تومان می باشد. با اینحال وی نمیتواند همه ی ۷۳۰ میلیون تومان را قسط بندی کرده زیرا سهم هر واحد ۷۳ میلیون تومان و بیش از سقف مقرر خواهد شد.

در این حالت اگر سازنده قصد قسط بندی به صورت انفرادی داشته باشد باید ۳۳ میلیون تومان را نقدا به بانک برگرداند و اگر منزلی را به زوجی فروخته که آنها تصمیم داشته باشند به صورت زوجین قسط بندی کنند میتواند ۷۰ میلیون را قسط بندی کرده و ما بقی آن یعنی ۳ میلیون تومان را به بانک برگرداند.

مطالعه کنید  مصوبه تعاریف و ضوابط تقسیمات در شهرستان مشهد

البته از آنجا که ممکن است برگشت وجه نقد توسط سازنده در پایان عملیات ساخت کمی مشکل باشد، بانک مسکن راهکاری برای این مشکل اندیشیده بدین نحو که میتوان تحت شرایطی مبلغ قسط بندی را از آنچه ذکر شد بیشتر کرد بدین صورت که متقاضی میتواند علاوه بر مبلغ قسط بندی به میزان  مشخصی با استفاده از امتیاز خرید اوراق، مبلغ قسط بندی را افزایش دهد. این افزایش طبقبق جدول زیر است:

در قسط بندی به روش انفرادی:

در تهران: به مبلغ ۲۰ میلیون تومان بیشتر با استفاده از خرید اوراق

در شهرهای بزرگ و بالای ۲۰۰ هزار نفر: به مبلغ  ۱۰ میلیون تومان به ازای خرید اوراق

در قسط بندی به روش زوجین:

در تهران: به مبلغ ۳۰ میلیون تومان بیشتر با استفاده از خرید اوراق

در شهرهای بزرگ و بالای ۲۰۰ هزار نفر: به مبلغ  ۲۰ میلیون تومان به ازای خرید اوراق

نرخ سود این قسمت از تسهیلات که مازاد بر قسط بندی سهم الشرکه است و از محل اوراق تامین می شود، تابع نرخ تسیلات اوراق بوده و در حال حاضر ۱۷٫۵ درصد و بازپرداخت آن ۱۲ ساله است.

جداول زیر خلاصه ای است از تقسیط مشارکت بدون سپرده بانک مسکن که در بالا ذکر شد:

سقف قسط بندی تسهیلات مشارکت در حالت انفرادی (مبالغ به ریال)

سقف قسط بندی تسهیلات مشارکت در حالت زوجین (مبالغ به ریال)

 


این پست را در شبکه های اجتماعی ارسال کنید

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*********************************