با کیفیت ترین لیست آگهی های خرید فروش و اجاره خانه و املاک در مشهد 

مجتمع تجاری جهان شهرستان درگزمجتمع تجاری جهان شهرستان درگز

     سازنده: قدرت بابایی

     زیربنای پروژه: 468 متر مربع

     4 طبقه 40 واحد

مشخصات:

حراست مجزا و 24 ساعته

نما سنگ کلاسیک

اعلام و اطفاء حریق

پلان و قیمت

لیست تفکیکی تعداد و قیمت واحد های موجود در هر طبقه

تعداد 7 واحد به تفکیک ذیل و جمعا به متراژ 111 متر مربع که بر اساس حداقل قیمت هر متر مربع – ریال کارشناسی شده است.

واحد 1 متراژ 16.03 متر مربع – واحد 2 متراژ 17.90 متر مربع – واحد 5 متراژ 14.90 متر مربع – واحد 6 متراژ 15.14 متر مربع

واحد 7 متراژ 15.14 متر مربع – واحد 8 متراژ 15.88 متر مربع – واحد 9 متراژ 15.88 متر مربع

متراژ کل موجود در طبقه 1- : 111 متر مربع 

تعداد 5 واحد به تفکیک ذیل و جمعا به متراژ 78 متر مربع که بر اساس حداقل قیمت هر متر مربع – ریال کارشناسی شده است.

واحد 11 متراژ 16.03 متر مربع – واحد 16 متراژ 15.14 متر مربع – واحد 17 متراژ 15.14 متر مربع – واحد 18 متراژ 15.88 متر مربع

واحد 19 متراژ 15.88 متر مربع 

متراژ کل موجود در طبقه 0 همکف : 78 متر مربع 

تعداد 6 واحد به تفکیک ذیل و جمعا به متراژ 110 متر مربع که بر اساس حداقل قیمت هر متر مربع – ریال کارشناسی شده است.

واحد 23 متراژ 18.35 متر مربع – واحد 26 متراژ 15.14 متر مربع – واحد 27 متراژ 15.14 متر مربع – واحد 28 متراژ 15.88 متر مربع

واحد 29 متراژ 15.88 متر مربع – واحد 30 متراژ 29.22 متر مربع 

متراژ کل موجود در طبقه 1+ : 110 متر مربع 

تعداد 10 واحد به تفکیک ذیل و جمعا به متراژ 178 متر مربع که بر اساس حداقل قیمت هر متر مربع – کارشناسی شده است.

واحد 31 متراژ 16.03 متر مربع – واحد 32 متراژ 17.90 متر مربع – واحد 33 متراژ 18.35 متر مربع – واحد 34 متراژ 19.11 متر مربع

واحد 35 متراژ 14.90 متر مربع – واحد 36 متراژ 15.14 متر مربع – واحد 37 متراژ 15.14 متر مربع – واحد 38 متراژ 15.88 متر مربع

واحد 39 متراژ 15.88 متر مربع – واحد 40 متراژ 29.22 متر مربع

متراژ کل موجود در طبقه 2+ : 178 متر مربع 

مجتمع تجاری جهان درگز

استارت ساخت این پروژه از سال 1390 رقم خورد. مجتمع تجاری جهان، با توجه به نیازسنجی شهر جهت رونق بافت شهری اجتماعی و با انگیزه پیشرفت فرهنگی بومی درگز ، توسط سازنده آن مهندس آقای قدرت بابایی متخصص سنگدانه بتن و بتن های آماده شکل گرفت. 

این مجتمع از پدر ایشان جهان بین به نام مجتمع جهان نامگذاری شد. 

دفتر فروش :

استان خراسان رضوی، شهرستان مشهد، بولوار هاشمیه، سامانه هوشمند املاک آرش مدیر 9353757358 5138846254

کجاست؟

استان خراسان رضوی، شهرستان درگز، بولوار امام خمینی، پایین تر از شهرداری، مجتمع تجاری جهان


*********************************