با کیفیت ترین لیست آگهی های خرید فروش و اجاره خانه و املاک در مشهد 

اخبار و مقالات

محاسبه سهم زمین و ارزش گذاری آپارتمان کلنگیمحاسبه سهم زمین و ارزش گذاری آپارتمان کلنگی

  • سهم زمین هریک از مالکین A
ردیف مساحت تعداد سهم زمین درصد دانگ قیمت
1 227 1 129.512 33.62% 2.0171 1,910,303,466
2 228.12 1 130.151 33.78% 2.0270 1,919,728,752
3 220.12 1 125.587 32.60% 1.9559 1,852,405,282
جمع با احتساب تعداد 385.25 100% 6 5,682,437,500
  • تفاوت قیمت فروش سهم زمین و آپارتمان کلنگی هر یک از مالکین B

فروش زمین نسبت به آپارتمان21% به نفع مالک است .

ردیف مساحت قیمت آپارتمان کلنگی قیمت سهم زمین تفاوت
1 227 1,577,650,000 1,910,303,466 332,653,466
2 228.12 1,585,434,000 1,919,728,752 334,294,752
3 220.12 1,529,834,000 1,852,405,282 322,571,282

قیمت کل فروش آپارتمان کلنگی:      4,692,918,000

  • تبدیل قدرت خرید هر یک از مالکین به آپارتمان با فروش زمین C
ردیف مساحت قیمت سهم زمین مساحت قابل خرید آپارتمان نوساز مساحت قابل خرید آپارتمان کلنگی
1 227 1,910,303,466 195.93 274.86
2 228.12 1,919,728,752 196.90 276.22
3 220.12 1,852,405,282 189.99 266.53
تغییر مساحت آپارتمان -14% 21%
  • تبدیل قدرت خرید هر یک از مالکین به آپارتمان نوساز با فروش آپارتمان کلنگی D
ردیف مساحت قیمت فروش آپارتمان کلنگی مساحت قابل خرید آپارتمان نوساز
1 227 1,577,650,000 161.81
2 228.12 1,585,434,000 162.61
3 220.12 1,529,834,000 156.91
تغییر مساحت آپارتمان -29%
  • ارزش گذاری قیمت هر مترمربع آپارتمان کلنگی بر مبنای سهم زمین E
مساحت زمین 385.25 متر مربع
قیمت فروش هر متر مربع 14,750,000 تومان
قیمت کل زمین 5,682,437,500 تومان
مجموع مساحت آپارتمان ها 675.24 متر مربع
قیمت هر متر مربع آپارتمان بر مبنای سهم زمین 8,415,434 تومان
قیمت بازار 6,950,000 تومان
تفاوت قیمت 1,465,434 تومان

 

  • بازدهی خرید آپارتمان کلنگی و فروش سهم زمین آن در این مجتمع F
مطالعه کنید  شیوه ارزیابی و کارشناسی قیمت کارخانه ها
قیمت خرید یک متر مربع آپارتمان کلنگی 6,950,000 تومان
قیمت فروش سهم زمین یک متر مربع 8,415,434 تومان
مبلغ سود/زیان خرید و فروش 1,465,434 تومان
درصد سود/زیان خرید و فروش 21 درصد

 

  • توضیحات تکمیلی

A-سهم زمین هر یک از مالکین :

در این بخش می توانید سهم زمین هر یک از مالکین را به تفکیک مساحت ، درصد ، دانگ و سهم از مبلغ فروش زمین مشاهده کنید .

B-تفاوت قیمت فروش سهم زمین و آپارتمان کلنگی هر یک از مالکین :

برای هر مالک میتوانید مقایسه قیمت فروش آپارتمان کلنگی و سهم زمین آن را مشاهده کنید . مقدار تفاوت بر حسب درصد ، مبلغ و به صورت سود وزیان انتخاب هر حالت  ، نمایش داده میشود .

 

C-تبدیل قدرت خرید هر یک از مالکین به آپارتمان با فروش زمین :

اگر مالکین سهم زمین خود را بفروشند می توانند مجددا آپارتمان نوساز یا کهنه ساز خرید کنند .مقدار مساحت هر یک از موارد فوق و مقایسه ، در این پنل درج شده است .

 

D-تبدیل قدرت خرید هر یک از مالکین به آپارتمان نوساز  با فروش آپارتمان کلنگی :

اگر مالک نتواند سهم زمین خود را به تنهایی بفروشد و پول لازم باشد ، لاجرم باید تن به فروش آپارتمان کهنه ساز بدهد . در این پنل فرض شده است که مالک ، ملک خود را به دلیل پول لازم بودن به قیمت آپارتمان کلنگی بفروشد و بر مبنای آن مقایسه قیمتی با خرید نوساز ، محاسبه شده است .

 

E-ارزش گذاری آپارتمان کلنگی بر مبنای سهم زمین :

مطالعه کنید  قیمت کفسابی و کف شوئی ساختمان

ارزش گذاری هر متر مربع آپارتمان کلنگی بر مبنای سهم زمین در این پنل آورده شده است . اگر مایل هستید به بنگاه املاک ، قیمت آپارتمان کلنگی را بر مبنای سهم زمین اعلام  کنید ، از این گزینه استفاده کنید . بدیهی است فروش آپارتمان کلنگی با قیمت درج شده در این پنل ، معادل فروش سهم زمین به قیمت روز است .

 

F-بازدهی خرید آپارتمان کلنگی و فروش زمین در این مجتمع :

اگر مایل هستید سرمایه گذاری انجام دهید ، می توانید تفاوت قیمت خرید آپارتمان کلنگی و فروش سهم زمین آن را در این بخش ببینید. سود وزیان مشخص است .


این پست را در شبکه های اجتماعی ارسال کنید

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*********************************