با کیفیت ترین لیست آگهی های خرید فروش و اجاره خانه و املاک در مشهد 

اخبار و مقالات

مصوبه تعاریف و ضوابط تقسیمات در شهرستان مشهدمصوبه تعاریف و ضوابط تقسیمات در شهرستان مشهد

وزارت کشور
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۶۴ بنا به پیشنهاد شماره ۱۷۰۲/م مورخ ۱۷/۷/۶۴ وزارت کشور در اجرای ماده ۱۳ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب تیرماه سال ۱۳۶۲ مجلس شورای اسلامی و باستناد ماده ۳۱ آییننامه اجرائی قانون مذکور مصوب مهرماه
۱۳۶۳ و طبق ماده ۳ قانون مذکور وتبصره های ذیل آن تصویب نمودند:

در شهرستان مشهد تابعه استان خراسان تعداد ۳۰ دهستان شامل روستاها،مزارع و مکانهادر محدوده جغرافیائی معین مطابق باکروکی و نقشه های ۲۵۰۰۰۰:۱ ضمیمه بشرح زیر ایجاد و تشکیل گردد:
۱- دهستان گلمکان
بمرکزیت روستای گلمکان شاما روستاها،مزارع و مکانهای زیر:
۱- احمدآباد۲- اسجیل ۳- ارکی ۴- اسمعیل آباد۵- امامزاده یحیی ۶- بغل بید ۷- بندورآباد۸- بهارستان ۹- پایه ۱۰- تلخ آباد۱۱- جنت آباد ۱۲- چاه ملا۱۳- چنار ۱۴- حسن آقه ۱۵- حسین آباد ۱۶- خسروآباد ۱۷- خوشاب ۱۸- خیرآباد ۱۹- دولت آباد ۲۰- دونگ ۲۱- ده نو ۲۲- سلطان آباد اسجیل ۲۳- سنگ سفید ۲۴- عاشقان ۲۵-عباس آباد ۲۶- عبدل آباد ۲۷- عشق آباد ۲۸- عیش آباد ۲۹- قصرهلال ۳۰- قلعه نو آستانه ۳۱- قلعه نودام ۳۲- قلعه نو هاشم آباد ۳۳- کاهدر ۳۴- کاهو ۳۵- کشوه ۳۶- کلاته یوسف خان ۳۷- کمرستان ۳۸- گاوطرناو ۳۹- گلستان ۴۰- گلمکان ۴۱- گوشکان سفلی ۴۲- گوشکان علیا ۴۳- ماواء۴۴- مهرآباد ۴۵- نوپارو ۴۶- نوزاد ۴۷- هاشم آباد ۴۸- هشت آباد ۴۹- یکه لنکه
۲- دهستان پائین ولایت
بمرکزیت روستای کلاته منار شامل روستاها،مزارع و مکانهای زیر:
۱- اسمعیل آباد ۲- برج موری ۳- بریلی ۴- بوته گز ۵- بوته مرده ۶- پس خوری ۷- جری خشک سفلی ۸- جری خشک علیا ۹- چاه اقطائی ۱۰- چاه سیدهاشم ۱۱- چاه ضرابی ۱۲- چاه کلاته منار ۱۳- چاهک ملکی ۱۴ چاه گاو برج ۱۵- چاه ماشاالله ۱۶- حاجی آباد ۱۷- حسن آباد ۱۸- حسین آبادمحمد۱۹- خارزار۲۰- درخت بید ۲۱- دهنه چهل ۲۲- رباط ماهی ۲۳- رحیم آباد ۲۴- سپاه بالا ۲۵- شورک ملکی ۲۶- صالح خانی (صالح آباد)۲۷- عظیم آباد۲۸- قرنه سفلی ۲۹- قرنه علیا۳۰-قلعه پختوک ۳۱- قلعه نوخارزار ۳۲- قهوه خانه چاهک ۳۳- قیچی در۳۴- کلاته احمدسرا۳۵- کلاته حاجی نظر ۳۶- کلاته عبدل ۳۷- کلاته قلی ۳۸- کلاته کاریزنو ۳۹-کلاته کربلائی قدم ۴۰- کلاته منار ۴۱- کلاته میزا جانی ۴۲- کوه کلاته یعقوبی ۴۳- کوه سفیدبالا ۴۴- کوه سفیدپایین ۴۵- گاوبرج ۴۶- گله چشمه ۴۷- گیم زود ۴۸- نصرآباد ۰
۳- دهستان پیوه ژن
بمرکزیت روستای امام تقی شامل روستاها،مزارع و مکانهای زیر:
۱- آشکاری ۲- آوارشک ۳- ابرشک ۴- احمدآباد ۵- اسلام قلعه ۶- اسمعیل آباد ۷- اسماعیل آباد ۸- امام تقی ۹- انکه ۱۰- ایستگاه راه آهن ابومسلم ۱۱- ایستگاه راه آهن کاشمر۱۲- بازه حور۱۳-بیرم آباد ۱۴- پیوه ژن ۱۵- تلخ آباد ۱۶- تگروک سفلی ۱۷- تگروک علیا ۱۸- جمال ده ۱۹- چشمه محمد میرزا۲۰- حاجی آباد ۲۱- حاجی آباد ۲۲- حاجی آباد ۲۳- حسین آباد ۲۴- درخت سفیدار ۲۵- دلبران ۲۶- دوتلخی ۲۷- ده علیا ۲۸- ده ملا ۲۹- دیزباد سفلی ۳۰-رازونک ۳۱- رباطسفید ۳۲- زمان آباد ۳۳- زیارت ۳۴- سلطان آبادنمک ۳۵- سیرزار ۳۶- شرکت خدماتی روستای دیزباد ۳۷- صیدآباد ۳۸- عباس آباد ۳۹- فخرداوود۴۰- قاریچه ۴۱- قاسم آباد ۴۲- کاظم آباد ۴۳- کج النگ ۴۴- کلاته پیر ۴۵- کلاته حافظ ۴۶- کلاته روکال ۴۷- کلاته خان نایب ۴۸- کلاته سازنده ها۴۹- کلاته سیداحمد ۵۰- کلاته شورا ۵۱- گدیکه ۵۲- گل بقرا ۵۳- گونجوک بالا ۵۴- گونجک پایین ۵۵- مجتمع دانه مرغ خراسان ۵۶- معدن سنگ آهن ۵۷- معدن سنگ پیرکش روکال ۵۸- معدن سنگ سلطان آباد ۵۹- معصوم آباد ۶۰- مهدی آباد ۶۱- نیرآباد۶۲- نی زار ۶۳- نیم ایستگاه رازونک ۰
۴- دهستان زاوین
به مرکزیت روستای زوسفلی شامل روستاها،مزارع و مکانهای زیر:
۱- آب کمه ۲- الملق ۳- اوردکن ۴- ایرارق ۵- بابافجی ۶- باغکند ۷- بچه اورج ۸- برده ۹- چنار۱۰- حصارشوری ۱۱- خماری ۱۲- خواجه مراد۱۳- خورسفلی ۱۴- خورعلیا۱۵- خوروسطی ۱۶- دوآبی ۱۷- زوسفلی ۱۸- زوعلیا۱۹- سررود۲۰- سلامت نهه ۲۱- شورستان ۲۲- شوری کارگزار ۲۳- طرقطی ۲۴- علی دولی ۲۵- قرتیکان ۲۶- قره پالچق ۲۷- قره پوشان ۲۸- قره توه ۲۹- قلعه نو ۳۰- قلیچ آباد ۳۱- کلاته حاجی اسمعیل ۳۲- محمدآباد زاوین ۳۳- ممی آباد
۵- دهستان کبودگنبد
بمرکزیت روستای جلیل آباد شامل روستاها،مزراع و مکانهای زیر:
۱- آق داش ۲- آق سو ۳- ارچنگان ۴- اسق سو ۵- ایده لیک ۶- باغ چشمه سفلی ۷- باغ چشمه علیا ۸- پاسگاه بولان ۹- جلیل آباد ۱۰- چرم کهنه ۱۱- چرم نو ۱۲- چلاق ۱۳- چکاب ۱۴- حصار حاجی اسماعیل ۱۵- حمام قلعه ۱۶- خان ابدال ۱۷- خشت بختیاری ۱۸- خشت نادری ۱۹- خلج سفلی ۲۰- خلج علیا ۲۱- دربند ارغونشاه ۲۲- دوه داشی ۲۳- ده چه ۲۴- جرف ۲۵- سلطان آباد ۲۶- سیرزار ۲۷- سینی کهنه ۲۸- سینی نو ۲۹- قاباخ ۳۰- قره سو ۳۱- قره پوشان ۳۲- قلعه زو ۳۳- یولقونلی ۳۴- کوچان ۳۵- گرو ۳۶- نفته ۳۷- نورچه ۳۸-یکه توت سفلی ۳۹- یکه توت علیا ۰
۶- دهستان پساکوه
به مرکزیت روستای امیرآباد شامل روستاها،مزراع و مکانهای زیر:
۱- آبگرم ۲- المتو ۳- المتین ۴- النگ ساریخان ۵- النگ علی بای ۶- باغگاه ۷- بام چنار ۸- تقی آباد ۹- جغراتین ۱۰- جنگل خواجه ۱۱- چشمه سفید ۱۲- چهچه ۱۳- خواجه دنبلان سفلی ۱۴- خواجه دنبلان علیا ۱۵- خواجه روشنائی ۱۶- درغز سفلی ۱۷- درغز علیا ۱۸-ذیلاوا ۱۹- سرجنگل ۲۰- سرچشمه ۲۱- سلطان قلی ۲۲- سنگام ۲۳- سه پنجه ۲۴- سیرزار۲۵- طاهرآبادبربریها۲۶- طاهرآبادترکها۲۷- قلعه میانه ۲۸- قوشخانه ۲۹- کال پرنده ۳۰- کرتاش ۳۱- کلاته آقابیک ۳۲- کلاته اسماعیل بیک ۳۳- کلاته برج ۳۴- گل بوته ۳۵- محله شش انگشتی ۳۶- ملامرشد ۳۷- مومن آباد۳۸- نرو ۳۹- نیازی ۴۰- امیرآباد ۴۱- نیشابورک ۰
۷- دهستان تجن
بمرکزیت روستای سنگر شامل روستاها،مزارع و مکانهای زیر:
۱- آصف آباد ۲- پنج چاهی ۳- جهند سفلی ۴- جهندعلیا ۵- چاه حاجی دوست کام ۶- چاه سرتیپ ۷- چاه عباس ۸- چاه نوروز ۹- دولت آباد ۱۰- سنگر ۱۱- شیرتپه ۱۲- صمدآباد ۱۳ - فرودگاه تپه سفید ۱۴- قاسم آباد ۱۵- قلعه قصاب ۱۶- قوش سربزی ۱۷- قوش عظیم ۱۸- کچولی ۱۹- کرم آباد ۲۰- کلاته مره ای ۲۱- نوروزآباد ۰
۸- دهستان شاندیز
بمرکزیت روستای ارچنگ شامل روستاها،مزارع و مکانهای زیر:
۱- ابرده سفلی ۲- ابرده علیا ۳- ارچنگ ۴- چاه خاصه ۵- حسن آباد ۶- حصارسرخ ۷- خادر ۸- دشت حوض رباط ۹- زشک سفلی ۱۰- زشک علیا ۱۱- ساغشک ۱۲- سرآسیاب ۱۳- سوران ۱۴- ویرانی ۱۵- شاهی ده ۱۶- شمع علی ۱۷- فرخ آباد ۱۸- قرقی ۱۹- کاریز محله ۲۰- کاریزنوخوردو ۲۱- کلاته ابراهیم خان ۲۲- گراخک ۲۳- گلوبند ۲۴- لنگر ۲۵- مرغداری جوجک ۲۶- مرغداری شاندیز ۲۷- محله زشک سفلی ۰
۹- دهستان میان ولایت
بمرکزیت روستای عسگریه شامل روستاها،مزارع و مکانهای زیر:
۱- ابراهیم آباد ناظریه ۲- اشک زری ۳- اکبرآباد ۴- اکبرآباد شاهراه ۵- امام قلعه ۶- امامیه عشق آباد۷- امیرآباد ۸- ایستگاه خاکشناسی ۹- بازمرگان ۱۰- بازه کلاغ ۱۱- بقائی ۱۲- بشنو ۱۳-به آباد ۱۴- پایین ده ۱۵- پری آباد ۱۶- پست برق ناظریه ۱۷- پل سنگ ۱۸- توپ درخت ۱۹- جلالی ۲۰- جوادیه ۲۱- جهادآباد ۲۲- چاه حبیب پزشکی ۲۳- چاه ملا ۲۴- چاه نو ۲۵- چغرالنگ ۲۶- چهچه ۲۷- چنار سوخته ۲۸- حسن آباد شاهراه ۲۹- حسین آباد شیرحصار ۳۰- حسین آبادگوشه ۳۱-حمیدیه کلاته جانی ۳۲- خان سعادت ۳۳- خطایان ۳۴- دندانه ۳۵- دوین ۳۶- رباطو ۳۷- روغنگران ۳۸- ریحان ۳۹- ساغروان ۴۰- سروآباد ۴۱- سنگبری الوان خراسان ۴۲- سنگ سیاه ۴۳- سهل الدین ۴۴- سیدآباد کمینگران ۴۵- شاه نیاز ۴۶- شرکت آپادام پلاس ۴۷- شرکت ایران کارت ۴۸- شرکت سهامی خاص ریسندگی جامع مشهد ۴۹- شرکت شن بتون مشهد ۵۰- شرکت صنایع چوبی بنکدار ۵۱- شرکت دیگهای فولادی ایران ۵۲- شقا ۵۳- شیرحصار ۵۴- عباس آباد ۵۵- عبدل آباد ۵۶- عسگریه ۵۷- علی آباد ۵۸- علی آباد امام ۵۹-فتح آباد افشار ۶۰- فتح آبادیزدیها ۶۱- فیلیان ۶۲- قادرآباد ۶۳- قائم آباد ۶۴- قره تپه ۶۵- قزل حصار ۶۶- قلعه سیاه ۶۷- کارخانه آسفالت ساغران ۶۸- کارخانه بذر پیشرو ۶۹- شرکت پروفیل باز۷۰- شرکت صنایع شیمیایی ۷۱- شرکت پوست وچرم ۷۲- کارخانه صنایع گازی ۷۳- کارخانه مشهدفوم ۷۴- کمین گران ۷۵- کلاته اسمعیل ۷۶- کلاته حاجی خادم ۷۷- کلاته حسن ۷۸- کلاته رجب ۷۹- کلاته قربان ۸۰- کلاته علی ۸۱- کلاته محمدباقر ۸۲- گناباد ۸۳- کورده ۸۴- ماهی خوار ۸۵- مرغداری یاوری ۸۶- مسگران ۸۷- محمدآبادقائم مقامی ۸۸- موسسه کشاورزی نوین ۸۹- ناظریه ۹۰- نورآباد۰
۱۰- دهستان طرقبه
بمرکزیت روستای حصارگلستان شامل روستاها،مزارع و مکانهای زیر:
۱- اختریه ۲- اردمه ۳- ازغند ۴- امامیه ۵- برناباد ۶- بیلدر ۷- بیمارستان مسلولین ۸- پنج بازه ۹- تجر ۱۰- تقی آباد ۱۱-جاغرق ۱۲- چاهشک ۱۳- چشمه سرخ ۱۴- حسین آباد جلدک ۱۵- حصارگلستان ۱۶- خان رود ۱۷- خلج ۱۸- ده بار ۱۹- دهنو ۲۰- زری علیاوسفلی ۲۱- سربرج ۲۲- سرزآب سفلی ۲۳- سرزآب علیا ۲۴- سیرزارسفلی ۲۵- سیرزارعلیا ۲۶- شلگرد ۲۷- صفی آباد ۲۸- ویلاشهر ۲۹- طرقدر ۳۰- عنبران ۳۱- فیانی ۳۲- قاسم آباد ۳۳- کردینه ۳۴- کلاته آهن ۳۵- کلاته خاتون ۳۶- کلاته درخت بید ۳۷- کلاته دیزدر ۳۸- کلاته ضابطیان ۳۹- کلاتع عبدل ۴۰- کلاته عبدل ۴۱- کلاته نصرالله ۴۲- گنگ ۴۳- گلستان ۴۴- مایان سفلی ۴۵- مایان علیا ۴۶- مایان وسطی ۴۷- مچ ۴۸- معدن سرب اردمه ۴۹- مغان ۵۰- می نوشک ۵۱- نصیرآباد ۵۲- نصوح آباد ۵۳- نقندر ۵۴- نوچاه ۵۵- وکیل آباد ۰
۱۱- دهستان رادکان
بمرکزیت روستای رادکان شامل بر روستاها،مزارع و مکانهای زیر:
۱- آبگاهی ۲- احمدآباد موچنان ۳- احمدآباد چهچه ۴- اسمعیل آباد ۵-امامزاده ابراهیم ۶- امامزاده (باروئی )۷- امرچگان ۸- ایذه لق ۱۰ - ایل آباد ۱۱- بابا سوهانی ۱۲- باروئی ۱۳- بش حوض ۱۴- یک تیمور ۱۵- بهمن جان سفلی ۱۶- بهمن جان علیا ۱۷- بیرم شاه ۱۸- جعفرآبادیک ۱۹- جعفرآباددو۲۰- چمگرد ۲۱- چمن گاو باغ ۲۲- چهار حوض اخلمد۲۳- چهل چشمه ۲۴- چهچه ۲۵- چهچه کوچک ۲۶- حاجی آباد ۲۷- حسن نجار ۲۸- حسین آباد ۲۹- حسین آباد کوهستانی ۳۰-حکیم آباد ۳۱- خریج ۳۲- خواجه گرداب ۳۳- دلمه علیا ۳۴- رادکان ۳۵- رضاآبادگیجان ۳۶- ریاض ۳۷- زینگر ۳۸- سوهان ۳۹- سیدآباد۴۰- شاه قلی ۴۱- عبدل آباد کوهستانی ۴۲- عصمت آباد ۴۳- علی آباد ۴۴- علی آباد بهمن جان ۴۵- غازان کلاته ۴۶- قدیرآبادپرک ۴۷-قرق ۴۸- قره چهچه ۴۹- قزل حصار ۵۰- قزل کن ۵۱- قصرآب ۵۲- قمشلی ۵۳- قیاس آباد ۵۴- کلاته جعفر ۵۵- کلاته خیرآباد ۵۶- کلاته ذیاب ۵۷- کلاته سادو ۵۸- کلاته شرف ۵۹- کلاته غیب علی ۶۰- کلاته منصوری ۶۱- گروه ۶۲- گلچین ۶۳- گوارشکان ۶۴- گمجان ۶۵- مجیدآباد ۶۶- محمدآباد موچنان ۶۷- مریچگان ۶۸- مریچگان سادات رضوی ۶۹- مزرعه تلکی ۷۰- مزرعه موفق ۷۱- مغان ۷۲- موسی آباد ۷۳- مومن آباد ۷۴- موچنان ۷۵- نصرآباد ۷۶- افضل آباد ۰
۱۲- دهستان آبروان
بمرکزیت روستای آبروان شامل روستاها،مزارع و مکانهای زیر:
۱- آبروان ۲- آب مال ۳- اره ۴- اولنگ شاهی ۵- ایستگان دامپروری عباس آباد ۶- بیاوند ۷- تپه نادر ۸- تق تقونک ۹- تنگل شورعلیا ۱۰- تنگل شورنو ۱۱- تیموردآباد۱۲- جوی نو ۱۳- چاه بلوری (۱و۲و و۳و۴) ۱۴- چاه حاجی محمد کرم ۱۵- چاه خادم ۱۶- چاه سلطانی ۱۷- چاه برزگر ۱۸- چاه عمیق حاجی خان ۱۹- چاه صالح خانی ۲۰- چاه کفائی (۱و۲) ۲۱- چاه نوری (۱و۲) ۲۲- چهل من سنگ سفلی ۲۳- چهل من سنگ علیا ۲۴- چشمه رضا و سرباغ ۲۵- حاجی شعبان ۲۶- حسن آباد ۲۷- حسین آباد گزبند ۲۸- خان نایب ۲۹- خیرآباد شاهان گرماب ۳۰- دم روباه ۳۱- رسوآباد ۳۲- رمدل ۳۳- سلیمانی ۳۴- سنجدک ۳۵- شرکت روزبهان ۳۶- شرکت مشهد بتون ۳۷- شن خراسان ۳۸- شورک افغانها۳۹- علی آباد حاج رمضان ۴۰- قرقورک سفلی ۴۱- قرقوروک علیا۴۲- کاظم آباد ۴۳- کلاته سیدها ۴۴- کوره جلال ۴۵- کوره حاج برات ۴۶- گرزمی ۴۷- گزبند ۴۸- گیامی ۴۹- لنگرک ۵۰- ماشوله ۵۱- مرغداری پردک ۵۲- مزرعه کریم آباد ۵۳- نریمانی ۵۴- نصرآباد۰
۱۳- دهستان کارده
بمرکزیت روستای مارشک شامل روستاها،مزارع و مکانهای زیر:
۱- آل ۲- بلغور ۳- بهره ۴- پنج منه ۵- جنگ ۶- چشمه باران ۷- خر کت ۸- خواجه حسین آباد ۹- دربیابان ۱۰- رضااباد ۱۱- سیج ۱۲- فیروزآباد ۱۳- کارده ۱۴- کریم آباد ۱۵- کلاته عربها ۱۶- گوشک آباد ۱۷- گوش ۱۸- مارشک
۱۴- دهستان سفیدسنگ
بمرکزیت روستای سفیدسنگ شاما روستاها،مزارع و مکانهای زیر:
۱- الغور ۲- النگ پشه ۳- باغک ۴- برات آباد ۵- جوزک ۶- چاه انصاری (۱و۲) ۷- چاه بهار (۱و۲) ۸- چاه حاج محمد صادق ۹- چاه حاجی بی خیال ۱۰- چاه حاجی سفر۱۱- چاه حاجی نصیر ۱۲- چاه کهلائی (۱و۲و۳و۴) ۱۳- چاه گوهری یک ۱۴- چاه محسن مافی نژاد ۱۵- چاه محمد تابعی ۱۶- چاه وجدانی ۱۷- چشمه حسنی ۱۸- چشمه روغنی ۱۹- چشمه علی ۲۰- چشمه عباس ۲۱- چشمه گنده ۲۲- چشمه هزاره ۲۳- چهار تاگاوخانقاه ۲۵- دو قلعه براشک ۲۶- رباط جدیده ۲۷- رزمگاه سفلی ۲۸- رزمگاه علیا ۲۹- سفیدسنگ ۳۰- سنجتک ۳۱- شاهان گرماب ۳۲- شوراب علی ۳۳- شوراب ملا غلام ۳۴- طبق سر ۳۵- قلعه نو فریمان ۳۶- کارغش سفلی ۳۷- کارغش علیا ۳۸- کاریز حاجی محمد خان ۳۹- کمرزرد ۴۰- گبری ۴۱- گنبدک ۴۲- گنده چشمه ۴۳- محمدآباد سرچشمه ۴۴- مزرعه ثابتی ۴۵- ناگهانی ۴۶- هفت آسیاب ۴۷- یخدان ۰
۱۵- دهستان بالابند
بمرکزیت روستای زرکک شامل روستاها،مزارع و مکانهای زیر:
۱- آق کمرسفلی ۲- آق کمرعلیا ۳- احمدبزی ۴- التاتو ۵- امیرآباد ۶- ایلیاتو ۷- باباقره ۸- بازه پیر ۹- باغ عباس ۱۰- بره خور ۱۱- بنگش ۱۲- بوستازیک ۱۳- بیسوز ۱۴- پیوند کهنه ۱۵- چشمه جلال ۱۶- چشمه گلک سفلی ۱۷- چشمه گلک علیا ۱۸- چنار ۱۹- چهاربست باغ ۲۰- حسن آباد سفی ۲۱- حکمانی ۲۲- درخت سنجد ۲۳- ذهاب ۲۴- زرکک ۲۵- سردشت ۲۶- سرگذار ۲۷- سمبار ۲۸- سنجدک ۲۹-شکرتو ۳۰- شلغم زار ۳۱- عباس آباد ۳۲- غرقاب زار ۳۳- قاسم آباد ۳۴- قپق تاز ۳۵- قرقناتو ۳۶- قلعه سنگی ۳۷- قلعه شیرا ۳۸- کاریز محمد ۳۹- کاریزنوبلابند ۴۰- کته گوش ۴۱- کج درخت ۴۲- کلاته حاجی عظیم ۴۳- کلاته خونی ۴۴- کلاته عمو سلطان ۴۵- کلاته میراسمعیل ۴۶- کلاته میرحسن ۴۷- کلاته یعثوب ۴۸- کمرزرد سفلی ۴۹- کمرزرد علیا ۵۰- گنکک ۵۱- لوخی ۵۲- مزرعه انباری ۵۳- ماغو ۵۴- میان دهی ۵۵-میر محمد ۵۶- ناری ۵۷- نخودک ۰
۱۶- دهستان طوس
بمرکزیت روستای کاظم آباد شامل روستاها،مزارع و مکانهای زیر:
۱- ابراهیم آباد ۲-احمدآبادمقبل ۳- اروند ۴- اسفندیان ۵- اسلام آباد ۶- اسلامیه ۷- اسلامیه نو ۸- اسماعیل آباد ۹- اسمعیل آباد ۱۰- اکبرآباد ۱۱- امرقان طوس ۱۲- امیرآباد ۱۳- امین آباد ۱۴- باغ شلواران ۱۵- باغون آباد ۱۶- بیمارستان ریوی طالقانی ۱۷-پر کندآباد ۱۸- تاسیسات مرغداری کاظم آباد ۱۹- تانکسازی نموند ۲۰- تخم مرز ۲۱- جو فروش ۲۲- چاه تبریزیان ۲۳- چاه تقی زاده طوسی ۲۴- چاه حاجی ابراهیم خدادادی ۲۵- چاه اسحق علی ۲۶- چاه شرکت برق بازار ۲۷- چاه کشاورزی ۲۸- چاه نمازی ۲۹- چهاربرج ۳۰- چهل حجره ۳۱- حاجی آباد ۳۲- خین چماقی ۳۳- خین عرب ۳۴- حسن آباد شوراب ۳۵- حسن خوردو ۳۶- خراسانه ۳۷- دوست آباد ۳۸- هشک نادری ۳۹- زرکش ۴۰- سرآسیاب کریمخانی ۴۱- سرباغان ۴۲- سلطان آباد ۴۳- سنگبری علی اکبر غفاریان ۴۴- سنگ کوبی مهدی ۴۵- سوران ۴۶- شبانکاره ۴۷- شرکت اسفیوخ مشهد ۴۸- شرکت اکسیژن طوس ۴۹- شرکت پشم بافی طوس ۵۰- شرکت شادیلون ۵۱- شرکت سردخانه سپاد ۵۲-سنگبری مرمرهای خراسان ۵۳-شرکت سهامی خاص مشهد قفل ۵۴- شرکت مهندسان طراح خراسان ۵۵- شمس آباد ۵۶- شوراب ۵۷- صنایع بسته بندی مشهد ۵۸- صیدآباد ۵۹- طوس سفلی ۶۰- طوس علیا ۶۱- عاشقان ۶۲- فریزی ۶۳- قلعه نواحمدآباد ۶۴- قهقه ۶۵- کارخانجات پروفیل آلومینیوم ۶۶- کارخانجات آلومینیوم خراسان ۶۷- کارخانه پلاستیک زنی ۶۸- کارخانه خانه سازی مشهد ۶۹- شیرمنطقه خراسان ۷۰- شرکت فرش مشهد ۷۱- شرکت موزاییک سازی غلامی ۷۲- کارخانه وینیکا ۷۳- کاظم آباد ۷۴- کشف ۷۵- کلاته برفی ۷۶- کلاته ملاکاظم ۷۷- کلاته میرزاتقی ۷۸- کلاته ملا حسین ۷۹- کلاته نوری ۸۰- لقمانی باشرکک ۸۱- مردارکاشان ۸۲- مرغداری اسدزاده ۸۳- مرغداری دشت طوس ۸۴- مرغداری زوار۸۵- مرغداری سپید ۸۶- مرغداری شمالی ۸۷-مرغداری شیرازی ۸۸-مرغداری مزرعه ۸۹- مرغزار ۹۰- مرکز سوارکاری ۹۱- مسگران خرابه ۹۲- مقیم آباد سیدعلی ۹۳- منزل آباد ۹۴- موذنان ۹۵- ناظرآباد ۹۶-نساجی خراسان ۰
۱۷- دهستان قلندر آباد
۱- آسیاب حاج باقر ۲- اره کمر ۳- استخر ۴- الله قلی ۵- بازه خشک ۶- باغک ۷- بحرآباد ۸- برود ۹- تخته مزار ۱۰- تقی آباد ۱۱- تلگرد ۱۲- چاه امیر طاهرنیا۱۳- چاه بهرام زیبائی ۱۴- چاه گوهری ۱۵- چشمه ایخلی ۱۶- چشمه ایوب ۱۷- چشمه حیدر ۱۸- چشمه سبز ۱۹- چشمه لوخی ۲۰- چناربو ۲۱- چهاربید۲۲- چهارتکاب ۲۳- حسن آباد ۲۴- حسن بلبل ۲۵- حسین آباد رخنه ۲۶- حیدرآباد ۲۷- خارزار ۲۸- خلیل آباد ۲۹- درخت بید ۳۰- درخت بید ۳۱- سنگ خاجی ۳۲- سنگ نقره ۳۳- سیاه سنگ ۳۴- شوراب سفلی ۳۵- شیخ عبدل ۳۶- صومعه بزرگ ۳۷- صومعه کوچک ۳۸- طرازخاکی ۳۹- فرمان شیخ ۴۰- قلعه دختر ۴۱- قلندرآباد ۴۲- قنات خشک ۴۳- کاریزبداغ ۴۴-کاریز سوخته النگ ۴۵- کاریز سوخته ۴۶- کته شمشیرسفلی ۴۷- کته شمشیر علیا ۴۸- کلاته جبار ۴۹- کلاته حاج رستم ۵۰- کلاته رحمان ۵۱-کلاته عباس ۵۲- کلاته منار ۵۳- کناره ۵۴- گدامحمد۵۵- گاودوشه ۵۶- گبری ۵۷- گردنک ۵۸- گلائم ۵۹- گل شیخ ۶۰- گلستان ۶۱- گله بید ۶۲- لوشاب قلندرآباد ۶۳- مرادبخش ۶۴- مزاربی آبه ۶۵- نصرآباد۶۶- نهسک ۶۷- نیزار۰
۱۸- دهستان فریمان
بمرکزیت روستای فرهاد گردشامل روستاها،مزارع و مکانهای زیر:
۱- آب قلعه ۲- آبکوه ۳- اقبالیه ۴- اقرسفلی ۵- اقرعلیا ۶- اکبر آباد ۷- بازحصار ۸- بلبل ۹- بنه گز ۱۰- ترک ۱۱- چاه احمدزاده ۱۲- چاه اژدری ۱۳- چاه رمضان علی اسلامی ۱۴- چاه شریفی ۱۵- چاه مطهری ۱۶- چاه نوبخت ۱۷- چشمه سیالک ۱۸- چشمه علی ۱۹- چکاب ۲۰- حسین آباد ۲۱- حسین آباد قلعه سرخ ۲۲- دیکلان ۲۳- سنگ آتش سرجام ۲۴- سیرزار ۲۵- شریف آباد۲۶- شمس آباد ۲۷- عشق آباد ۲۸- علی آباد قرنه ۲۹- فرهادگرد ۳۰- یحیی آباد ۳۱- فیض آباد ۳۲- هوس ۳۳- قلعه قصر ۳۴- قلعه نو فرهادگرد ۳۵- کارخانه قند ثابت ۳۶- کبوتری ۳۷- کلاته حمزه علی ۳۸- کلاته خشک ۳۹- کلاته سبز ۴۰- کلاته علی اکبربیک ۴۱- گاوداری صنعتی فحرائی ۴۲- گردآلود(حجت آباد) ۴۳- گرمه ۴۴- گله چشمه ۴۵- گنده چشمه ۴۶- لوشاب فریمان ۴۷- مجمع تولیدی مرغ فریمان ۴۸- مجتمع تولیدویلا ۴۹- مجمع مرغ فریمان ۵۰- مراغه ۵۱- معدن گچ شوراب علیا ۵۲- نعمان ۵۳- کلاته آخوند۰ ۱۹- دهستان گل بی بی
بمرکزیت روستای بزنگان شامل روستاها،مزارع و مکانهای زیر:
۱- آب تلخ ۲- آب دراز ۳- ارتنج ۴- بزنگان ۵- بیدسوخته ۶- جهان گیرسفلی ۷- جهانگیرعلیا ۸- چشمه سنگی ۹- چشمه قبرستان ۱۰- چشمه لوشی ۱۱- چنارسوخته ۱۲- درخت بید سفلی ۱۳- درخت بید علیا ۱۴- دریاچه کل بی بی ۱۵- زلوغال ۱۶- سرقد میان کوهی الله نظر ۱۷- قرقره ۱۸- کاریزک ۱۹- کال سرخ ۲۰- کال گزی ۲۱- کلاته احمد ۲۲- کلاته حاج خان ۲۳- کلاته عوض ۲۴- کلاته مهدی آباد ۲۵- یکه بید۰
۲۰- دهستان پل خاتون
بمرکزیت روستای پس کمر شامل روستاها،مزارع و مکانهای زیر:
۱- امان لق ۲- امان لق فرخ دین ۳- پدلی ۴- پس کمر ۵- پل خاتون ۶- چاه خداداد ۷- درازآب ۸- شکرالله ۹- شلغمی (۱و۲و۳) ۱۰-شوراب ۱۱- شوراب سفلی ۱۲- شوراب علیا۱۳- شوریچه سفلی ۱۴- شوریچه علیا ۱۵- صدرآباد ۱۶- عنابه ۱۷- قره سنگی ۱۸- کاریزک ۱۹- کاریزک پدههای سفلی ۲۰- کلاته حاجی مدد ۲۱- کلاته سیدعلی ۲۲- کلاته صاحب دار ۲۳- کلاته کیانی ۰
۲۱- دهستان مرزداران
بمرکزیت روستای مزدآوند شامل روستاها،مزارع و مکانهای زیر:
۱- آب گله دار ۲- آق دربند سفلی ۳- انجیر بلاغ ۴- باغک ۵- بع بغو ۶- پاسگاه آق دربند ۷- پده ها۸- پل گزی ۹- چکودر ۱۰-حسین آباد (قلعه سنگی )۱۱- دهنه آق دربند ۱۲- رحمت آباد (قلعه سنگی ) ۱۳- شورلق ۱۴- علی محمد حسامی ۱۵- قره قیطان ۱۶- قهوه خانه شاهزاده ۱۷- کولاب سفلی ۱۸- کولاب علیا ۱۹- مزدوران (مزدآوند) ۲۰- مزرعه عطائیه ۲۱- معدن آق دربند۰
۲۲- دهستان سرخس
بمرکزیت روستای کندکلی شامل روستاها،مزارع و مکانهای زیر:
۱- ابراهیم آباد ۲- پاسگاه خانگیران ۳- پاسگاه قلعه نو ۴- پاسگاه یاس تپه ۵- تام رسول ۶- تام قلندر ۷- تام قنبرعلی ۸- تام مختار ۹- وتام میرزا حسن ۱۰- تپه میراحمد ۱۱- یاش تپه ۱۲- عباس آباد ۱۳- قوش چاکر ۱۴- قوش خزائی ۱۵- قوش علیجان ۱۶- قوش کهنه ۱۷- کلاته لطفعلی ۱۸- کندکلی ۱۹- کوره محمد آجری ۲۰- لقمان بابا ۰ ۲۳- دهستان تبادکان
بمرکزیت روستای فاز شامل روستاها،مزارع و مکانهای زیر:
۱- آغل کالی ۲- اختگان ۳- باغ فراگرد ۴- باغوچه ۵- برقی ۶-بهار ۷- پنجشنبه کاظم آباد ۸- جهیزخانه ۹- چاه عباد ۱۰- چایدره ۱۱- چهارباغ ۱۲- چهارباغ آسیاب ۱۳- چهارکواره ۱۴- چهارگواره نو ۱۵- حسن آباد ۱۶- حریم آباد ۱۷- حسن شهاب ۱۸- حسین آباد ۱۹- حسین آباد خواجه ۲۰- حسین آباد قرقی ۲۱- حکیم آباد ۲۲- حیطه قاینی ۲۳- خرم آباد ۲۴- خلق آباد سفلی ۲۵- خوش هوا ۲۶- درآبدشاهزاده ۲۷- ده سرخ علیا و سفلی ۲۸- ده مظفر ۲۹- دزغان کاملی ۳۰- رضا آبادکشمیری ۳۱- رضوان ۳۲- رودخین ۳۳- سرطاووس ۳۴- سنگ آتش ۳۵- سوراخه ۳۶- شایع ۳۷- شوراب ۳۸- شیرشتر ۳۹- علی آباد ۴۰- علی آبادسیاسک ۴۱- عمارت فرخد ۴۲- عوضی ۴۳- فارمد ۴۴- فاز ۴۵-فرخد ۴۶- قزلق ۴۷- قرقی ۴۸- قره محمد ۴۹- قزل قایه ۵۰- قصر ۵۱-قلعه نوفاز ۵۲- کارخانه پرمیت ۵۳- کارخانه سیمان ۵۴- کاظم آباد ۵۵- کلاته تیموری ۵۶- کلاته قاضی ۵۷- کلاکوب ۵۸- کمیزدر ۵۹- کنوگرد۶۰- کوره متقیان ۶۱- گذرگاه ۶۲- گراب ۶۳- گرجی سفلی ۶۴- گرجی علیا ۶۵- گزی ۶۶- گنبدواز ۶۷- گوارشکی ۶۸- گوچکی ۶۹- گوندوک ۷۰- لک لک ۷۱- محمدیه ۷۲- معین آباد سفلی ۷۳- معین آباد علیا ۷۴- مقصودآباد ۷۵- نصرآباد ۷۶- نوچاه ۷۷- همت آباد۰
۲۴- دهستان بیزکی
بمرکزیت روستای محسن آباد طاهری شامل روستاها،مزارع و مکانهای زیر:
۱- آق صحرا ۲- ابراهیم آباد ۳- اشکوان ۴- اوتان ۵- ایل حصار ۶- بازه ۷- بقال ۸- بلوچ ۹- بیدآبید ۱۰- تمندربالا۱۱- جوپایین ۱۲- جوقان ۱۳- چرمی ۱۴- چشمه گیلاس ۱۵- چمله ۱۶- چنبرغربال ۱۷- چهل پری ۱۸- حاجی آباد ۱۹- حسن آباد ۲۰- حسن آباد عامل زاده ۲۱- حسن آباد منقشلی ۲۲- حسن عدو ۲۳- حسین آباد نامی ۲۴- حسین لجو ۲۵- حکیم اباد ۲۶- حیطه طلا ۲۷- خادم باشی ۲۸- خان آباد ۲۹-خان تپه ۳۰- خیرآباد ۳۱- خیرآباد ۳۲- درخت سنجد ۳۳- درنگون ۳۴- دستگرد ۳۵- دولخان ۳۶- ذهاب ۳۷- زن آغل ۳۸- سبوسه ۳۹- سرآسیاب ۴۰- سلخی ۴۱- سلوگرد ۴۲- سیداباد ۴۳- سنقاشی ۴۴- شاه آباد(محسن آباد طاهری )۴۵- شاه بنده ۴۶- شاه گلدی ۴۷- شلنگرد ۴۸- شمس آباد ۴۹- طاهرآباد ۵۰- عباس آباد ۵۱- عباس آباد جنگلی ۵۲- عباس آباد قره گل ۵۳- عشق آباد ۵۴- علی آباد۵۵- فتح آباد ۵۶- فنگ ۵۷-قره جنگل ۵۸- قره کوسه ۵۹- قلعه رضا ۶۰- کرتو۶۱- کرنگان ۶۲- کریمخان ۶۳- کلاته تلکی ۶۴- کلاته حاج اسماعیل ۶۵- کلاته خانو ۶۶- کلاته سیر گرد ۶۷- کلاته شکر ۶۸- کلاته شیخها ۶۹- کلاته عرب آباد ۷۰- کلاته علیخان ۷۱- کلاته قنبرعلی ۷۲- کلاته کاظمینی ۷۳- کلاته محمدباقر ۷۴- کلاته محمد عرب ۷۵- کلاته ملا رحیم ۷۶- کلاته میرزا ۷۷- کلاته نادرجدید ۷۸- کمال آباد ۷۹- کوسان ۸۰- گبری ۸۱- گسلانی ۸۲- گلک ۸۳- گلگون ۸۴- گلم ۸۵- گنجو ۸۶- مافی ۸۷- محمدحسن بیگ ۸۸-مرغ داری دستگرد ۸۹- منقشلی ۹۰- موسی آباد ۹۱- مومن آباد ۹۲- مهدی سلطان ۹۳- مهرآباد ۹۴- میرزا حسن ۹۵- ناوخ ۹۶- نجم آباد ۹۷- نصرآباد ۹۸- نوبهار ۹۹- نومهن ۱۰۰- نیستان ۱۰۱- یوسف آباد۰ ۲۵- دهستان درزآب
بمرکزیت روستای گوارشک شامل روستاها،مزارع و مکانهای زیر:
۱- آب دوان ۲- آبقد ۳- آق داش ۴- آقزقنات ۵- آنداد ۶- ارداک ۷- احمدآباد ۸- اکبرآباد نیک ۹- امام تقی ۱۰- امرودک ۱۱-اندرخ ۱۲- بخت آباد ۱۳- برگ ۱۴- پس پشته ۱۵- پس کمر ۱۶- پوسان ۱۷- پوشابوک ۱۸- جاقد ۱۹- جغنه حضرتی ۲۰- جغنه خرابه ۲۱- جهان کوه ۲۲- چشمه علیمون ۲۳- چنبرک ۲۴- حصار ۲۵- خرق ۲۶- درنگ آباد ۲۷- دزق ۲۸- دوله ۲۹- ده نو ۳۰- زاک ۳۱- سرآسیاب جوناب ۳۲- سعدآباد آستانه ۳۳- سعیدآباد ۳۴- سلوطی ۳۵- شورک ۳۶- شیرین ۳۷- طاهرآباد ۳۸- طغرل (تلقور )۳۹- طویل ۴۰- عباس آباد ۴۱- عبدل خانی ۴۲- فخرآباد ۴۳- قلعه نو ولی آباد ۴۴- کلاته آب میش ۴۵- کلاته چشمه علیمون ۴۶- کلاته شیرین ۴۷- کلاته گاه ۴۸- کلاته گورکان ۴۹-کلاته یزدان بلاغ ۵۰- کلوخان (وحیدیه )۵۱- کورگان ۵۲- گاه ۵۳- گرمک ۵۴- گل ازقند ۵۵- گنجوان ۵۶- گوراشک ۵۷- گوری ۵۸- گویه ۵۹- ماریان ۶۰- ملک خوزستانه ۶۱- موتورخانه آبادمشک ۶۲- مهدی آباد ۶۳- مهرآباد ۶۴- میان مرغ ۶۵- ناصرآباد ۶۶- نجم ۶۷- نصرآباد ۶۸- نقاب ۰
۲۶- دهستان چناران
بمرکزیت روستای خیرآباد شامل روستاها،مزارع و مکانهای زیر:
۱- آبقد ۲- آق چشمه ۳- آق صحرا ۴- آهنگر ۵- احمدآباد ۶- احمد آباد فروتن ۷- اخلمد سفلی ۸- اخملد علیا ۹- اسکندرآباد ۱۰- اسلام آباد ۱۱- اکبرآباد ۱۲- امیرآبادسرک ۱۳- انتیشش ۱۴- ایستگاه مخابراتی ۱۵- بقمچ ۱۶- بوجه ۱۷- بهرآباد ۱۸- بیجیرک ۱۹- بیگ جان ۲۰-توریچاه ۲۱- تلکی ۲۲- جق جق ۲۳- جق جق باادارک ۲۴- جمع آباد ۲۵- جوی کال ۲۶- چاه امیری ۲۷- چاه جمع آب ۲۸- چاه در ۲۹-چاه غراب ۳۰- چاه مختارزاده ۳۱- چاه یغمائی یک و دو ۳۲- چشمک ۳۳- چشمه ماهی ۳۴- یوردچوپان ۳۵- چهارمهن ۳۶- حسن آباد ضیاء ۳۷- حسن آبادموسوی ۳۸- حسن قلتق ۳۹- حسین آباد تلکی ۴۰- حسین آباد گوه ۴۱- حسین آباد نیازمندی ۴۲- حکم آباد ۴۳- خامی ۴۴- خرم آباد ۴۵- خواجه جراح ۴۶- خواجه ولی ۴۷- خوشابه ۴۸- خوشابه کوهستانی ۴۹- خیج ۵۰- خیرآباد ۵۱- داشبلاغ ۵۲- دوست آباد ۵۳- دق آب ۵۴- ده باغ ۵۵- دهنه آبقد ۵۶- دهنه اخلمد ۵۷- رخکن ۵۸- رضاآباد ایلخانی ۵۹- رضاآبادخرابه ۶۰- ساروجه ۶۱- سرک ۶۲- سمندر ۶۳- سیداکبر ۶۴- شترپا۶۵- شکرآب ۶۶- شکرآباد ۶۷- شریف آبادشیخ کانلو ۶۸- شورک ۶۹- شیخ کانلو ۷۰- صفی آباد ۷۱- عباس آباد ۷۲- عبدل آباد ۷۳- عرب آباد ۷۴- علی آباد ۷۵- فریزی ۷۶- فیض آباد۷۷- قالی گنبد ۷۸- قره جو ۷۹- قزلر ۸۰- قلعه نو ۸۱- قل قوچان ۸۲- قم ۸۳- قیس آبادخیامی ۸۴- کبیر (کبیری )۸۵- کج گردن ۸۶- کرکر ۸۷- کلاته اراز ۸۸- کلاته باباخانی ۸۹- کلاته درگاه ۹۰- کلاته سلیمانی ۹۱- کلاته ملو ۹۲- کلاته میان ۹۳- کلاته نورک ۹۴- کمبلان ۹۵- کونان ۹۶- گاش ۹۷- گاوگردو ۹۸- گرماب ۹۹- گل خاتون ۱۰۰- گلخندان ۱۰۱- گلش آباد ۱۰۲- گنده بیر ۱۰۳- گوه خالصه ۱۰۴- گوه کلاته ۱۰۵- ماسی حضرتی ۱۰۶- ماسی ماسکانلو ۱۰۷- محمدآبادشیخکانلو ۱۰۸- محمدقلی ۱۰۹- مرغداری اصل مالدار۱۱۰- مزرعه اعتباری ۱۱۱- مزنگ ۱۱۲- ملی ۱۱۳- موسی آباد ۱۱۴- موشنگ ۱۱۵- نانواخانه ۱۱۶- نورالدین ۱۱۷- نوده ۱۱۸- نوروزآباد ۱۱۹- نوروزآبادیک ۱۲۰- نوروزآباد دو ۱۲۱- نوروزآباد سه ۱۲۲- نهرآباد ۱۲۳- هفت چاه ۱۲۴- هلال ۰
۲۷- دهستان سنگ بست
بمرکزیت روستای بست شامل روستاها،مزارع و مکانهای زیر:
۱- احمدآبادسرجام ۲- آخوندآباد ۳- آق ملک ۴- الم جوق ۵- ابرفرش ۶- ایستگاه راه آهن سنگ بست ۷- ایستگاه راه آهن نادرشاه ۸- اینچه بالا ۹- اینچه پایین ۱۰- باغ سالار ۱۱- باقرآباد ۱۲- بزجانی ۱۳- بیدک ۱۴- پیازی بزرگ ۱۵- پیازی کوچک ۱۶- تپه سلام ۱۷- تقی آباد ۱۸- جعفرآباد ۱۹- جمران ۲۰- جیم آباد ۲۱- چاه انصاری ۲۲- چاه بازحوض سفلی ۲۳- چاه برزگر (۱و۲) ۲۴- چاه بهار (۱و۲و۳) ۲۵-چاه رحمان ۲۶- چاه ضرابی ۲۷- چاه ظلی ۲۸- چاه علی ملکی ۲۹- چاه کاشانی ۳۰- چاه معین افشار (۱و۲) ۳۱- چاه وحدتی ۳۲- چرم ۳۳- چشمه مونس ۳۴- حاجی اباد ۳۵- حسنعلی آباد ۳۶- حسین آبادسنگ بست ۳۷- حصارد سرخ ۳۸- حکیم آباد ۳۹- درویش آباد ۴۰- دزدآب ۴۱-ده نو ۴۲- ذکرآباد ۴۳- راه دارجیم آباد ۴۴- رباط شاه عباس ۴۵-رحمت آباد ۴۶- ریکاب ۴۷- زین پشت ۴۸- سعدآباد ۴۹- سنگ بست (ایاز) ۵۰- سهل آباد ۵۱- شرکت گازبوتان ۵۲- شوراب سفلی ۵۳- شوراب علیا ۵۴- شیرین آباد ۵۵- صیدآباد ۵۶- طالب آباد ۵۷- طوفان ۵۸- علی آباد ۵۹- قشلاق ۶۰- کاریزمه ۶۱- کال چقوکی ۶۲- کلاه پخش ۶۳-گل می سفلی ۶۴- گل می علیا ۶۵- گورعلی تپه ۶۶- ماه کاریز ۶۷-محسن آباد ۶۸- مرغداری حاجی آباد ۶۹- مرغداری مهدی آباد ۷۰- مرغداری یزدانی ۷۱- معدن چشمه یونس ۷۲- مغول کش ۷۳- موسی آباد ۷۴- میرزا علی آباد ۷۵- نیم ایستگاه نادرشاه ۷۶- نیم شانه ۷۷- هدایت آباد ۷۸- یخاوی ۰
۲۸- دهستان میامی
بمرکزیت روستای کنویست شامل روستاها،مزارع و مکانهای زیر:
۱- آبشکی ۲- آسیاکل ۳- آغل تکه ۴- ابراهیم آباد ۵- ابراهیم آباد ۶- ابوالخیر ۷- احمدآباد ۸- احمدآباد ۹- اردولوک ۱۰- استخوان زار ۱۱- النگ اسدی ۱۲- امرغان سفلی ۱۳- بازه ۱۴- برج آباد۱۵- برزش آباد ۱۶- برکل ۱۷- پرهود ۱۸- پاوا ۱۹- تبادکان ۲۰- تخته نوروز ۲۱- تنگل شور سفلی ۲۲- جغری ۲۳- جلالی (جلالیه )۲۴- چاه بهزادیان (۱و۲و۳و۴) ۲۵- چاه رمضان ۲۶- چاه شعبان اکبری ۲۷- چشمه سفید ۲۸- چغوکل ۲۹- چلقی ۳۰- چنارک ۳۱- چوپانک ۳۲- حجت آباد ۳۳- حداد ۳۴- حسن آباد ۳۵- حسین آبادحسینی ۳۶- حصارافغان ۳۷- حلوائی ۳۸- خانقاء ۳۹- خسروآباد ۴۰- خیرآباد ۴۱- دستگردان ۴۲- ده نو(کنارگوشه )۴۳- رجب آباد ۴۴- رحمت آباد ۴۵- زین الدین ۴۶- سالارآباد ۴۷- سنگ بر ۴۸- شادیشه سفلی ۴۹- شادیشه علیا ۵۰- شترک ۵۱- شرشر ۵۲- شهرآباد ۵۳- شیرحصار ۵۴- عطار ۵۵- علی آباد سرتخت سفلی ۵۶- علی آبادسرتخت علیا ۵۷- علی شادی ۵۸- عیش آباد ۵۹- غزلیار ۶۰- قیاس آباد ۶۱- فرخ آباد ۶۲- فیض آباد ۶۳- قازقان ۶۴- قاسم آباد ۶۵- قره بقعه ۶۶- قلعه اشور ۶۷- قلعه نو کنار گوشه ۶۸- کال کازران ۶۹- کج درخت ۷۰-کریم آباد ۷۱- کلاته آهن ۷۲- کلاته چاپارقلعه ۷۳- کلاته چشمه پی مکه ۷۴- کلاته چشمه ۷۵- کلاته حاجی قربان ۷۶- کلاته خادم آباد ۷۷- کلاته سیدصادق ۷۸- کلاته عبداللهی ۷۹- کلاته فیض اباد ۸۰- کلاته یزدیها ۸۱- کنارگوشه ۸۲- کنویست ۸۳- کوره آجرپزی حاج رمضان ۸۴- کوره آجرپزی حاج رمضان ۸۶- محمدآبادچمن ۸۷- مرغانو ۸۸-مرغش ۸۹- مهرآبادشرشر ۹۰- مهدی آباد ۹۱- میامی ۹۲- میربنگش ۹۳- مینوحصار ۹۴- ناربند ۹۵- نظریه ۹۶- نمدان ۹۷- نوروزآباد ۹۸- نوکاریز ۹۹- نیکروز ۱۰۰- هاشم آباد ۱۰۱- هلالی ۱۰۲- هندل آباد۰
۲۹- دهستان خانگیران
بمرکزیت روستای گنبدلی شامل روستاها،مزارع و مکانهای زیر:
۱- آب مال ۲- ابراهیم آباد اسلام قلعه ۳- اسلام آباد خانگیران ۴- باغ سنگان ۵- پالایشگاه گاز خانگیران ۶- تپه سلیمان ۷- چاله زرد ۸- چاه آرتزین ۹- چاه حاجی کریمیان ۱۰- چاه سرور ۱۱- چاه کله ۱۲- چاه قیس ۱۳- چشمه حاجی عباس ۱۴- چشمه شور ۱۵- چهل کمان ۱۶- حاجی آباد اسلام قلعه ۱۷- حسن نوبر ۱۸- دق بهلول ۱۹- ده برار ۲۰- سرور نصیری ۲۱- سه چاهی ۲۲- غلامرضا تبریزنیا ۲۳- قطارچاه ۲۴- قم بربریها ۲۵- کلاته الله نظر ۲۶- کلاته گلزار ۲۷- گنبدلی ۲۸- نوبنیاد گنبدلی ۰
۳۰- دهستان سرجام
بمرکزیت روستای ملک آباد شامل روستاها،مزارع و مکانهای زیر:
۱- ارفی ۲- استاج ۳- اقنج ۴- اکبرآباد ۵- القاره ۶- امان آباد (النگ )۷- امیرآباد ۸- امین آباد ۹- ایستگاه راه آهن تربت حیدریه ۱۰- ایستگاه مخابراتی خواجه مراد ۱۱- بازحوض علیا ۱۲- باسکول ۱۲ تنی ۱۳- باش ساروق ۱۴- باغچه ۱۵- بالندر ۱۶- بررود ۱۷- بزوشک ۱۸- بهشت رضا ۱۹- چنبددراز ۲۰- جهان آباد ۲۱- چاه بازه حوض ۲۲- چاه در ۲۳- حسن آباد سرجام ۲۴- خاتون آباد ۲۵- خواجه اباصلت ۲۶- خواجه مراد ۲۷- داش خانه ۲۸- درخت توت ۲۹- ده سرخ ۳۰- ده غیبی ۳۱- ده ملا ۳۲- رباط خاکستری ۳۳- رباط طرق ۳۴-سرقایه ۳- سرنیش ۳۶- سیاه سر ۳۷- شرکت پل وشوسه ۳۸- شرکت گرافیت مشهد ۳۹- شریف آباد ۴۰- عبدل مجید ۴۱- علی کوری ۴۲- غارچشمه ۴۳- فاضل ۴۴- فرزنی ۴۵- قاسم آباد ۴۶- قرک گپنک ۴۷- قلعه نو ۴۸- کاریز نو ۴۹- کرتیان ۵۰- کروج ۵۱- کلاته چشمه میر علی ۵۲- کلاته حچه ۵۳- کلاته میرزا حسنعلی ۵۴- کلاته میرخان چشمه ۵۵- کلاته یوسف میرزا ۵۶- کمرزرد ۵۷- گرزمی ۵۸- کلم آباد ۵۹- مزرعه اعتباری ۶۰- معدن زغال سنگ اقنج ۶۱- معدن گچ سرقایه ۶۲- ملک آباد ۶۳- نظرآباد ۶۴- هادی آباد ۶۵- همت آباد ۰
تبصره ۱- هرگونه روستا ،مزرعه و مکان که قبلا در تابعیت این شهرستان بوده و در فهرست نقاط واقع در دهستانهای تابعه و کروکیهای مربوطه منظورنشده مادامیکه دهستان بندی در شهرستانهای همجوار به اجراء درنیامده همچنان از لحاظ نظام اداری درتابعیت دهستان مربوطه در این شهرستان باقی خواهد بود۰
تبصره ۲- وزارت کشور موظف است امکانات اجرایی این مصوبه را در مورد دهستانهای همجوار با شهرستانهای دیگر دراولین فرصت فراهم نماید۰
تبصره ۳- باتصویب محدوده دهستانهای واقع دراین شهرستان چنانچه روستا،مزرعه و مکان دیگری بجز فهرست اسامی نقاط مندرج در نقشه کروکی ضمیمه و در محدوده آن ملاحظه شود یا در آینده درآن بوجود آید در حوزه و تابعیت دهستان مربوطه خواهد بود۰
این ابلاغیه جایگزین ابلاغیه شماره ۴۲۲۴ مورخ ۱۴/۲/۱۳۶۵ هیئت وزیران میگردد۰
نخست وزیر - میرحسین موسوی

نوع : تصویب نامه
شماره انتشار : ۱۲۱۹۰
تاریخ تصویب : ۱۳۶۴/۱۲/۲۵
تاریخ ابلاغ : ۱۳۶۵/۱۰/۱۳
دستگاه اجرایی : وزارت کشور
موضوع :

این پست را در شبکه های اجتماعی ارسال کنید
مطالعه کنید  نمونه قرارداد پیمانکاری طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*********************************