Property Type: زمین

زمین: به محلی که درون آن هیچ گونه بنایی احداث نشده باشد زمین گفته می شود زمینها دارای کاربری های مختلفی می باشند. زمین ممکن است بر اساس نوع محل ویژگی های متغیری داشته باشد بعنوان مثال در ارتفاعات امکان دارد تپه گونه باشد و یا بر اثر فرسایش پستی و بلندی داشته باشد.

9 ملک پیدا شده

زمین کوثرشمالی 16 دوممر 272متری تراکم متوسط

استان خراسان رضوی، مشهد، بلوار وكيل آباد - خيابان كوثر شمالي - كوثر شمالي 16، پلاک 16، ایران

نمایش جزئیات

توضیحات

زمین کوثرشمالی 16 دوممر 272متری تراکم متوسط متری 6/500

قیمت 1,768,000,000تومان
نمایش جزئیات
********************************* ***************************