با کیفیت ترین لیست آگهی های خرید فروش و اجاره خانه و املاک در مشهد 

برچسب: تعیین موقعیت

عملیات معکوس جانمایی پلاک ثبتی

عملیات معکوس جانمایی پلاک ثبتی عملیات جانمایی پلاک ثبتی به پروسه ای گفته می شود که موقعیت ملک بر اساس شماره پلاک ثبتی اصلی و فرعی مندرج در سند و توضیحات تکمیلی شامل حدود اربعه، شماره پلاک ثبتی ملک های مجاور ، عرض معبرهای مجاور و غیره، استخراج شده و به صورت نقشه یو تی ام UTM ممهور به مهر کارشناس رسمی امور ثبتی آماده تحویل به اداره ثبت مربوطه می شود. در مرحله ی بعدی مختصات ملک بر […]

بیشتر بخوانید
*********************************