با کیفیت ترین لیست آگهی های خرید فروش و اجاره خانه و املاک در مشهد 

برچسب: دهستان تبادکان

مصوبه تعاریف و ضوابط تقسیمات در شهرستان مشهد

مصوبه تعاریف و ضوابط تقسیمات در شهرستان مشهد وزارت کشور هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۶۴ بنا به پیشنهاد شماره ۱۷۰۲/م مورخ ۱۷/۷/۶۴ وزارت کشور در اجرای ماده ۱۳ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب تیرماه سال ۱۳۶۲ مجلس شورای اسلامی و باستناد ماده ۳۱ آییننامه اجرائی قانون مذکور مصوب مهرماه ۱۳۶۳ و طبق ماده ۳ قانون مذکور وتبصره های ذیل آن تصویب نمودند: در شهرستان مشهد تابعه استان خراسان تعداد ۳۰ دهستان شامل روستاها،مزارع و […]

بیشتر بخوانید
*********************************