با کیفیت ترین لیست آگهی های خرید فروش و اجاره خانه و املاک در مشهد 

برچسب: پلاک ثبتی اصلی و فرعی

عملیات معکوس جانمایی پلاک ثبتی

عملیات معکوس جانمایی پلاک ثبتی عملیات جانمایی پلاک ثبتی به پروسه ای گفته می شود که موقعیت ملک بر اساس شماره پلاک ثبتی اصلی و فرعی مندرج در سند و توضیحات تکمیلی شامل حدود اربعه، شماره پلاک ثبتی ملک های مجاور ، عرض معبرهای مجاور و غیره، استخراج شده و به صورت نقشه یو تی ام UTM ممهور به مهر کارشناس رسمی امور ثبتی آماده تحویل به اداره ثبت مربوطه می شود. در مرحله ی بعدی مختصات ملک بر […]

بیشتر بخوانید
*********************************